bn1

GDPR

Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vás informovat o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Je to nový právní přepis Evropské unie, který výrazně zvýší ochranu osobních údajů občanů. GDPR vstupuje v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů, s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. I nám záleží na ochraně vašich osobních údajů, proto navštivte níže uvedený odkaz, kde udělíte potřebný souhlas. 

 

Více informací v dokumentu Ochrana osobních údajů.

 

Váš souhlas je kdykoli odvolatelný!

 

Vážíme si Vaší podpory. 

 

         Mají nás rádi!

klienti